12 Aralık 2011 Pazartesi

Şapka Mağdurlarından: Mevlevî İbrahim Hakkı Efendi
Kaynak: Yörünge Dergisi, 24-31 Mart 1991, Sayı: 21